finnforbrukslån.com Aldersgrense for forbrukslån

Aldersgrense for forbrukslån

Aldersgrense for forbrukslån post thumbnail image

 

Det er mange faktorer som spiller inn når banken vurderer om du skal få forbrukslån. Én av de mest relevante er likevel ung alder. Loven er tydelig, men banken gjør også sine egne vurderinger i tillegg. Det har de flere gode grunner til. Disse vurderingene blir ikke bare gjort for bankens sikkerhet, men også for din egen. Fortsatt finnes det måter å øke dine sjanser på, om du spiller kortene dine riktig.

Det er opp til banken

Ifølge norsk lov må du være myndig for å kunne få innvilget et forbrukslån. Med andre ord er det ingen under 18 år som engang vil få søknaden sin vurdert om de forsøker. Dette kan ikke bankene gjøre noe med, uansett om de hadde villet det. Antageligvis ville likevel de færreste bankene valgt å gi et forbrukslån til en mindreårig person, selv om det hadde vært tillatt.

For selv om aldersgrensen etter loven er 18 år, opererer mange banker med høyere grenser enn dette også. Noen gir forbrukslån til 18-åringer, men andre banker stiller krav om at du skal ha fylt 23 det året du søker. Du finner også ulike grenser mellom disse to aldrene. Aldersgrensene som går igjen hos de fleste bankene er likevel 21 år og 23 år.

  • Ung alder kan gjøre det vanskeligere å få innvilget ønsket lån, selv om du er over aldersgrensen
  • Maksimalt lånebeløp kan være begrenset ved ung alder
  • Ofte stilles det strengere krav til yngre lånesøkere

Hvorfor får ikke de yngste forbrukslån?

Det er flere grunner til at bankene ikke tar så lett på å gi ut forbrukslån til tenåringer og unge voksne. Én av grunnene er at det blir gjort en kredittvurdering på deg når du søker om lån. Her kan banken se om du har hatt problemer med å betale for deg tidligere. De kan også se om du har annen, stor gjeld som vil gjøre det vanskeligere for deg å kunne betale ned forbrukslånet.

Kort arbeidserfaring

Er du mellom 18 og 23 år har du kanskje ikke bodd så lenge for deg selv. Kanskje du fortsatt studerer, og ikke har entret arbeidslivet ennå. Sjansen er uansett liten for at du har fått sjansen til å vise deg som verken en god eller dårlig betaler så langt i livet. Da er det vanskelig å anslå om du kommer til å være det i fremtiden.

Inntekt

I tillegg har de fleste unge mennesker en lavere inntekt enn de forhåpentligvis vil få senere i livet. Studenter har som oftest aldri mer penger enn akkurat det de trenger. Det er også sjeldent at nyutdannede, eller andre som starter i sin første jobb, får de høyeste lønningene i starten. Da blir det vanskelig å betale ned på et forbrukslån ved siden av et eventuelt studentlån.

Langsiktige konsekvenser

Skal man være ærlig, er det også vanskeligere for tenåringer og unge voksne å tenke langsiktig. Man er mer fokusert på her og nå, og langsiktige konsekvenser er vanskeligere å forestille seg. Dette kommer delvis av at man har færre livserfaringer å basere vurderingene sine på. Men det har også med hvordan hjernen vår utvikler seg å gjøre.

Derfor er det fort gjort å ta på seg et større forbrukslån enn man vil klare å betale ned. Eller å bruke pengene sine på andre kortsiktige gleder i stedet for nedbetalinger senere.

Medlåntaker på forbrukslån

En løsning som kan gjøre det lettere for unge mennesker å få forbrukslånet de ønsker, er å ha en medlåntaker. Det innebærer at du får med deg en annen part som også står ansvarlig for at lånet betales tilbake. Dette kan være en forelder, en annen slektning eller en venn du kjenner godt. Så lenge denne andre personen har en mer stabil og etablert økonomi enn deg, vil sjansene øke betraktelig. Mange unge velger å bruke foreldrene sine som medlåntakere når de trenger større lån til for eksempel bolig eller bil.

  • Medlåntakere og kausjonister øker din betjeningsevne og kan gi bedre renter
  • En medlåntaker eller kausjonist står som ansvarlig dersom lånet misligholdes
  • Lag en kontrakt også med din medlåntaker

Personen eller personene du låner sammen med trenger ikke være involvert i det du bruker lånet til. Du bør også være oppmerksom på at det til syvende og sist er du som skal betale fakturaene. Dette med mindre dere har avtalt noe annet. Meningen med denne ordningen er at banken skal vite at de i verste fall kan gå videre til medlåntakeren din om du ikke kan betale. Du bør derimot prøve å unngå at dette skjer. Sørg også for at den du får med deg på lånet vet hva det innebærer. Dette er nemlig en risiko å ta for den andre parten.

Vurder dine behov for forbrukslån

Selv om du får innvilget et forbrukslån, bør du vurdere om du trenger det. Vurder også hvor mye du har bruk for. Det er ikke sikkert den høyeste summen du får innvilget er nødvendig. Dette lånet er ikke ment å erstatte en inntekt, men å gi ekstra midler i en kort periode. Samtidig er vi alle forskjellige. Det at du er ung trenger ikke bety at du er verken uansvarlig eller har rotete økonomi. Har du gode, konkrete planer, kan et forbrukslån hjelpe deg med å realisere disse.